หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ ห้อง ป.4 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ ห้อง ป.5 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ ห้อง ป.6 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ ห้อง E-Classroom 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ ห้อง E-Classroom 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคารเอนกประสงค์ 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ เวทีชั่วคราว 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคารช่างศิลป์ 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคารช่างศิลป์ 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคารช่างศิลป์ 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคาร ป.1 ฉ ห้อง ป.1/1 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคาร ป.1 ฉ ห้อง ป.2 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคาร ป.1 ฉ ห้อง ป.3 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ ห้องสมุด 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ ห้องวัฒนธรรม 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]