หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4,ป.4/5 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.3/5,ป.3/6 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/6,ป.1/1 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.3/7,ป.3/8 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 ห้อง E-Classroom 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 ห้อง E-Classroom 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 ห้อง E-Classroom 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]