หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ณ สพป.นครราชสีมา เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.6/9 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.6/7 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 2 ชั้น2 และอาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 และ ป.5/7 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/8 ,ป.4/1 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2,ป.4/3 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.ุ6/2 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.ุ6/8 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]