วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 49.39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม
4 บ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม
5 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม
6 รสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 4
5 บ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 184
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนฤๅษี สพป. หนองคาย เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองยาง สพป. หนองคาย เขต 2 77.90 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำเป สพป. หนองคาย เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 50.50 เข้าร่วม 4
5 หมู่บ้านตัวอย่าง สพป. หนองคาย เขต 2 31.48 เข้าร่วม 5
6 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 30.30 เข้าร่วม 6
7 บ้านเหล่าต่างคำ สพป. หนองคาย เขต 2 29.41 เข้าร่วม 7
8 บ้านคำจำปา สพป. หนองคาย เขต 2 18.60 เข้าร่วม 8
9 อนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 13.02 เข้าร่วม 9
10 บ้านก่องขันธ์ สพป. หนองคาย เขต 2 9.98 เข้าร่วม 10
11 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สพป. หนองคาย เขต 2 7.63 เข้าร่วม 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 181
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำโคนสว่าง สพป. หนองคาย เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองคอน สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยน้ำเย็น สพป. หนองคาย เขต 2 47.50 เข้าร่วม 4
5 โนนฤๅษี สพป. หนองคาย เขต 2 47.50 เข้าร่วม 4
6 บ้านกุดแกลบ สพป. หนองคาย เขต 2 40 เข้าร่วม 6
7 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 32.50 เข้าร่วม 7
8 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 27.50 เข้าร่วม 8
9 ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 20 เข้าร่วม 9
10 อนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 17.50 เข้าร่วม 10
11 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 15 เข้าร่วม 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแอก สพป. หนองคาย เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงสระพัง สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม
3 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม
4 บ้านนาทับไฮ สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม
5 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม
6 บ้านหนองยาง สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม
7 บ้านห้วยเปลวเงือก สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม
8 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม
9 บ้านโคกกลาง สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม
10 อนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม
11 โนนฤๅษี สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 702
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 80.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สันติรักษ์ สพป. หนองคาย เขต 2 79 เงิน 4
5 บ้านคำโคนสว่าง สพป. หนองคาย เขต 2 77.80 เงิน 5
6 บ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 77.60 เงิน 6
7 บ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 74.80 เงิน 7
8 บ้านท่าคำบง สพป. หนองคาย เขต 2 72.80 เงิน 8
9 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 72.60 เงิน 9
10 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 72.20 เงิน 10
11 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 67.20 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 703
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง 4
5 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 8
9 บ้านหนองกุ้ง สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 8
10 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 8
11 อนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 658
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 86.80 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 72.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 659
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 654
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 86.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 656
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 82.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 651
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 650
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 652
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 85.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 653
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 657
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 018
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสามัคคีชัย สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปักหมู สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 รสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านหนองวัวชุม สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 5
6 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 5
7 บ้านโคกกลาง สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 377
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 92.25 ทอง ชนะเลิศ
2 เฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 376
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 93.75 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 86.25 ทอง 4
5 บ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาหนัง สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 4
5 อนุบาลอรวรรณ สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 5
6 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 6
7 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 378
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน สพป. หนองคาย เขต 2 62 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 375
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 94.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สพป. หนองคาย เขต 2 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกถ่อนวิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโปร่งสำราญ สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 019
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 90.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 062
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 010
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 96.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำเจริญ สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 4
5 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 85.50 ทอง 5
6 บ้านหนองกุ้ง สพป. หนองคาย เขต 2 77.50 เงิน 6
7 บ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 7
8 บ้านโคกถ่อนวิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 74.50 เงิน 8
9 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 73.50 เงิน 9
10 บ้านโคกหัวภู สพป. หนองคาย เขต 2 71 เงิน 10
11 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 70.50 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน