หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 5 12 8
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 12 27 20
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 9 16 11
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 11 17 15
5 006 โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 5 9 7
6 007 โรงเรียนนิคมเจริญชัย 1 1 1
7 010 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 3 6 5
8 013 โรงเรียนบ้านกุดบง 3 14 6
9 012 โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 5 15 9
10 011 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 6 11 7
11 015 โรงเรียนบ้านคำจำปา 6 12 8
12 017 โรงเรียนบ้านคำตอยูง 0 0 0
13 018 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 8 18 13
14 016 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 3 17 8
15 014 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 6 18 10
16 022 โรงเรียนบ้านจับไม้ 2 2 2
17 025 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 26 60 42
18 026 โรงเรียนบ้านดงดาล 7 16 11
19 027 โรงเรียนบ้านดงสระพัง 6 12 9
20 028 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 3 28 9
21 031 โรงเรียนบ้านตาลชุม 2 7 4
22 029 โรงเรียนบ้านต้อน 13 60 27
23 030 โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 3 7 5
24 034 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 4 3 3
25 032 โรงเรียนบ้านท่าคำบง 7 17 12
26 033 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 6 23 11
27 036 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 8 22 12
28 035 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 0 0 0
29 037 โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 0 0 0
30 038 โรงเรียนบ้านนาดี 6 15 11
31 040 โรงเรียนบ้านนาตาล 3 5 4
32 039 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 1 2 1
33 042 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 5 11 8
34 041 โรงเรียนบ้านนาทับไฮสาขาโนนภูทอง 0 0 0
35 046 โรงเรียนบ้านนายาง 13 56 26
36 047 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 2 4 4
37 048 โรงเรียนบ้านนาหนัง 17 30 24
38 049 โรงเรียนบ้านนาฮำ 18 39 30
39 043 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 2 6 3
40 044 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 32 64 43
41 045 โรงเรียนบ้านนาเมย 6 11 10
42 052 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 2 4 4
43 051 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขานามะเฮียว 0 0 0
44 050 โรงเรียนบ้านน้ำเป 5 11 8
45 056 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 3 12 4
46 057 โรงเรียนบ้านบัว 24 54 35
47 060 โรงเรียนบ้านปัก 6 10 9
48 059 โรงเรียนบ้านปักหมู 2 6 4
49 063 โรงเรียนบ้านผือ 51 122 70
50 064 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 23 88 40
51 069 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 3 15 6
52 070 โรงเรียนบ้านวัดหลวง 22 32 30
53 072 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 4 18 9
54 073 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 5 14 9
55 074 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 5 19 11
56 076 โรงเรียนบ้านหนองคอน 1 2 1
57 079 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 5 48 15
58 080 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 3 7 5
59 081 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 10 6
60 082 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 7 18 13
61 083 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 2 3 3
62 084 โรงเรียนบ้านหนองหอย 13 28 23
63 086 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 14 44 27
64 077 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 5 10 7
65 075 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 0 0 0
66 078 โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 4 10 7
67 085 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 3 19 7
68 087 โรงเรียนบ้านหนองแอก 6 12 7
69 090 โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 0 0 0
70 088 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 4 9 6
71 089 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 1 2 1
72 023 โรงเรียนบ้านเชียงอาด 28 76 43
73 024 โรงเรียนบ้านเซิม 30 62 46
74 071 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 0 0 0
75 091 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 11 14 13
76 092 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 1 6 3
77 058 โรงเรียนบ้านแบง 50 123 78
78 061 โรงเรียนบ้านแป้น 17 30 24
79 019 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 12 8
80 020 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา 5 58 13
81 021 โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 7 13 10
82 053 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 23 44 35
83 054 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 22 45 37
84 055 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 4 4 4
85 062 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 5 11 8
86 065 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 36 82 53
87 066 โรงเรียนบ้านโพนทอง 0 0 0
88 067 โรงเรียนบ้านโพนทัน 0 0 0
89 068 โรงเรียนบ้านโพนแพง 5 12 9
90 093 โรงเรียนบ้านใหม่ 11 24 16
91 094 โรงเรียนประชาบำรุง 5 25 9
92 095 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 6 8 7
93 097 โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 1 1 1
94 098 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 9 15 11
95 099 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 16 68 26
96 100 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 23 84 44
97 102 โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 2 4 3
98 103 โรงเรียนสันติรักษ์ 11 35 16
99 104 โรงเรียนสุทธสิริโสภา 37 70 55
100 105 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 6 11 6
101 106 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 51 153 90
102 108 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 7 21 12
103 110 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน 3 5 5
104 111 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 20 126 46
105 112 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 19 40 29
106 113 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 12 36 21
107 107 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 14 24 19
108 109 โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ 3 9 6
109 005 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 1 6 1
110 096 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 27 64 42
111 101 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 14 61 30
112 008 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 8 17 9
113 009 โรงเรียนโนนฤๅษี 21 32 24
รวม 1079 2851 1718
4569

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]