หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองคาย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 51 43 86% 3 6% 4 8% 0 0% 50
2 โรงเรียนบ้านผือ 51 34 68% 8 16% 2 4% 6 12% 50
3 โรงเรียนบ้านแบง 50 30 60% 8 16% 4 8% 8 16% 50
4 โรงเรียนสุทธสิริโสภา 37 25 67.57% 6 16.22% 2 5.41% 4 10.81% 37
5 โรงเรียนบ้านเซิม 30 22 73.33% 7 23.33% 0 0% 1 3.33% 30
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 36 21 58.33% 9 25% 2 5.56% 4 11.11% 36
7 โรงเรียนบ้านบัว 24 21 91.3% 2 8.7% 0 0% 0 0% 23
8 โรงเรียนบ้านวัดหลวง 22 21 95.45% 1 4.55% 0 0% 0 0% 22
9 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 27 20 74.07% 3 11.11% 3 11.11% 1 3.7% 27
10 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 22 18 81.82% 1 4.55% 3 13.64% 0 0% 22
11 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 32 17 58.62% 6 20.69% 3 10.34% 3 10.34% 29
12 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 23 17 73.91% 3 13.04% 0 0% 3 13.04% 23
13 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 19 17 89.47% 1 5.26% 1 5.26% 0 0% 19
14 โรงเรียนบ้านเชียงอาด 28 16 57.14% 6 21.43% 4 14.29% 2 7.14% 28
15 โรงเรียนบ้านนาฮำ 18 16 88.89% 1 5.56% 0 0% 1 5.56% 18
16 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 20 15 75% 5 25% 0 0% 0 0% 20
17 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 23 15 71.43% 3 14.29% 1 4.76% 2 9.52% 21
18 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 23 14 60.87% 5 21.74% 4 17.39% 0 0% 23
19 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
20 โรงเรียนบ้านหนองหอย 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
21 โรงเรียนบ้านต้อน 13 11 84.62% 0 0% 1 7.69% 1 7.69% 13
22 โรงเรียนโนนฤๅษี 21 10 50% 5 25% 1 5% 4 20% 20
23 โรงเรียนบ้านแป้น 17 10 58.82% 3 17.65% 1 5.88% 3 17.65% 17
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 16 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
25 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 26 9 36% 7 28% 3 12% 6 24% 25
26 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
27 โรงเรียนบ้านนายาง 13 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
28 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 12 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
29 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 14 8 57.14% 5 35.71% 0 0% 1 7.14% 14
30 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
31 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 14 7 50% 3 21.43% 0 0% 4 28.57% 14
32 โรงเรียนสันติรักษ์ 11 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
33 โรงเรียนบ้านใหม่ 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
34 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
35 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
36 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 11 5 45.45% 2 18.18% 4 36.36% 0 0% 11
37 โรงเรียนบ้านนาหนัง 17 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 6 46.15% 13
38 โรงเรียนบ้านท่าคำบง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านดงดาล 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
42 โรงเรียนบ้านปัก 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
43 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 11 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
44 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนบ้านนาดี 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
48 โรงเรียนบ้านดงสระพัง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
49 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนประชาบำรุง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
52 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
54 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านหนองแอก 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านคำจำปา 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านน้ำเป 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านโพนแพง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
62 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
63 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 8 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
66 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
68 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
70 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
71 โรงเรียนบ้านกุดบง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านนาเมย 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
77 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
78 โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
79 โรงเรียนบ้านจับไม้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านตาลชุม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านปักหมู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
85 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 6 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
86 โรงเรียนบ้านนาตาล 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
89 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
95 โรงเรียนนิคมเจริญชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
99 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านหนองคอน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
101 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
103 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]