หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ชั้น ชั้นที่ 1 ห้อง อนุบาล 1 24 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00 ลงทะเบียนรายงานเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 -08.30 น.(วันที่24 กันยายน 2559) ณ สถานที่จัดการแข่งขัน
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ชั้น ชั้นที่ 1 ห้อง อนุบาล 2 24 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00 ลงทะเบียนรายงานเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 -08.30 น.(วันที่24 กันยายน 2559) ณ สถานที่จัดการแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]