ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 378
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 335
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเดิ่น สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 329
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพนทอง สพป. หนองคาย เขต 1 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพนทอง สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย สพป. หนองคาย เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 325
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 323
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคุยนางขาว สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 316
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคุยนางขาว สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 398
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกคอน สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 654
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮั่วเคียวกงฮัก สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากโสม สพป. หนองคาย เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 184
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเบิดวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 98.30 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาฮีนุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 90.20 ทอง 4
5 เซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 84.60 ทอง 5
6 บ้านท่าสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 80.40 ทอง 6
7 พัฒนาคำแก้ว สพป. หนองคาย เขต 1 80.30 ทอง 7
8 บ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 78.20 เงิน 8
9 บ้านเดื่อ สพป. หนองคาย เขต 1 76.60 เงิน 9
10 อนุบาลดอนไผ่ สพป. หนองคาย เขต 1 75.80 เงิน 10
11 อนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 72.20 เงิน 11
12 บ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 68.10 ทองแดง 12
13 ครุราษฎร์รังสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 67.50 ทองแดง 13
14 หนองปลาปากจำปาทอง สพป. หนองคาย เขต 1 64.20 ทองแดง 14
15 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 60.20 ทองแดง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 400
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 651
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 734
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านฟ้าประทาน สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หินโงมวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 4
5 อนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 5
6 ป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 6
7 บ้านโพนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 7
8 บ้านดงนาคำ สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 653
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 657
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 395
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพนพระ สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ครุราษฎร์รังสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 209
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 704
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 081
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 084
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 4
5 อาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 5
6 บ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 6
7 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 73 เงิน 7
8 หินโงมวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สระใครไชยานุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 87.60 ทอง ชนะเลิศ
2 เซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 84.60 ทอง 4
5 อนุบาลอรุณรังษี สพป. หนองคาย เขต 1 81.60 ทอง 5
6 นาฮีนุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 81.20 ทอง 6
7 บ้านดงต้อง สพป. หนองคาย เขต 1 80.60 ทอง 7
8 บ้านหมากก่องฝายแตก สพป. หนองคาย เขต 1 78.40 เงิน 8
9 บ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 76.80 เงิน 9
10 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 76.20 เงิน 10
11 บ้านหนองนาง สพป. หนองคาย เขต 1 73.40 เงิน 11
12 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) สพป. หนองคาย เขต 1 70.40 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไทยสามัคคี สพป. หนองคาย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำทอน สพป. หนองคาย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพระธาตุบังพวน สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง 4
5 ราษฎร์สามัคคี สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง 5
6 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง 6
7 บ้านพร้าวเหนือ สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 105
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ สพป. หนองคาย เขต 1 92.60 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกองนาง - ปากมาง สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 70 เงิน 4
5 บ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 64 ทองแดง 5
6 บ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 63 ทองแดง 6
7 บ้านหนองแวง สพป. หนองคาย เขต 1 32 เข้าร่วม 7
8 หาดคำบอนวัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 31 เข้าร่วม 8
9 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 30 เข้าร่วม 9
10 บ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 30 เข้าร่วม 9
11 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 038
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน 4
5 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 74 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 72 เงิน 6
7 อาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 72 เงิน 6
8 หาดคำบอนวัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 69 ทองแดง 8
9 บ้านเดื่อใต้ สพป. หนองคาย เขต 1 68 ทองแดง 9
10 บ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 64 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 165
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 94.50 ทอง ชนะเลิศ
2 เซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 88.58 ทอง 4
5 บ้านพานพร้าว สพป. หนองคาย เขต 1 88.50 ทอง 5
6 หัวหาดวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 86.83 ทอง 6
7 บ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 86.16 ทอง 7
8 บ้านเทพประทับ สพป. หนองคาย เขต 1 85.83 ทอง 8
9 บ้านโพนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 84.91 ทอง 9
10 บ้านหนองผือ สพป. หนองคาย เขต 1 84.25 ทอง 10
11 บ้านโคกคำทุ่งสว่างวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 84.25 ทอง 10
12 พัฒนาคำแก้ว สพป. หนองคาย เขต 1 83.66 ทอง 12
13 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 83.25 ทอง 13
14 ชุมชนบ้านถ่อน สพป. หนองคาย เขต 1 83.16 ทอง 14
15 อนุบาลดอนไผ่ สพป. หนองคาย เขต 1 83.16 ทอง 14
16 ป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 81.91 ทอง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 124
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแวง สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 4
5 บ้านกองนาง - ปากมาง สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 4
6 บ้านเดื่อใต้ สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 4
7 บ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 4
8 หาดคำบอนวัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 4
9 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 9
10 อักษรอดุลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแก้งใหม่ และบ้านม่วงน้ำไพร สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโพธิ์ตาก สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 4
5 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 5
6 บ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 6
7 หินโงมวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 130
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน