สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองคาย 23 15 10 48 57 13 2 4 72
2 สมสะอาดดงมุขวิทยา 10 11 2 23 32 8 2 4 42
3 ชุมชนบ้านปะโค 7 2 3 12 25 16 6 6 47
4 เซนต์ปอลหนองคาย 6 11 5 22 30 5 0 1 35
5 ร่วมมิตรวิทยา 6 4 3 13 19 2 1 3 22
6 บ้านกวดโคกสว่าง 6 4 0 10 18 3 1 3 22
7 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 6 3 3 12 17 5 1 1 23
8 บ้านห้วยไซงัว 5 5 4 14 17 3 1 3 21
9 บ้านว่าน 5 2 3 10 17 5 2 1 24
10 อนุบาลดารณีท่าบ่อ 5 2 2 9 13 4 3 2 20
11 บ้านเทา-นาบอน 4 6 2 12 19 11 2 4 32
12 บ้านนางิ้ว 4 3 7 14 18 4 2 5 24
13 บ้านเมืองบาง 4 1 1 6 17 2 0 4 19
14 อนุบาลบ้านคอกช้าง 3 5 3 11 15 11 4 1 30
15 ดงเว้นดงเจริญวิทยา 3 4 2 9 20 11 1 0 32
16 ฮั่วเคียวกงฮัก 3 3 2 8 7 3 1 0 11
17 บ้านม่วง 3 2 2 7 13 3 0 3 16
18 บ้านสังกะลีนาขาม 3 1 3 7 14 5 1 0 20
19 อนุบาลศรีเชียงใหม่ 2 3 1 6 12 2 2 0 16
20 อาโอยาม่า ๒ 2 3 1 6 10 9 4 4 23
21 โกมลวิทยาคาร 2 3 0 5 17 4 2 2 23
22 โรซารีโอวิทยา 2 2 1 5 5 6 0 0 11
23 บ้านโคกคอน 2 2 0 4 6 0 1 1 7
24 บ้านเหมือดแอ่ 2 1 2 5 6 5 1 2 12
25 บ้านโสกกล้า 2 1 0 3 4 1 1 2 6
26 บ้านศรีเชียงใหม่ 2 0 3 5 13 3 3 3 19
27 บ้านผาตั้ง 2 0 1 3 8 5 2 0 15
28 โนนสง่าหนองแวงวิทยา 2 0 0 2 6 5 1 0 12
29 บ้านหนองผือ 2 0 0 2 4 1 1 0 6
30 บ้านคุยนางขาว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
31 บ้านเบิดวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1 4 2 7 9 1 3 5 13
33 บ้านเดื่อใต้ 1 4 1 6 10 6 2 6 18
34 อนุบาลสังคม 1 3 2 6 9 3 1 1 13
35 หาดคำบอนวัฒนา 1 2 3 6 10 6 1 2 17
36 ป่าสักวิทยา 1 2 1 4 10 5 0 0 15
37 บ้านโพนพระ 1 2 0 3 5 2 1 1 8
38 บ้านฟ้าประทาน 1 2 0 3 5 1 0 0 6
39 ดอนก่อโนนสวรรค์ 1 1 1 3 12 11 2 5 25
40 บ้านหนองแวง 1 1 1 3 4 4 1 2 9
41 บ้านหนองเดิ่น 1 1 0 2 2 0 0 0 2
42 บ้านหมากก่องฝายแตก 1 0 2 3 6 4 0 0 10
43 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 1 0 2 3 2 2 1 1 5
44 บ้านเดื่อ 1 0 1 2 4 3 2 2 9
45 หินโงมวิทยา 1 0 1 2 3 1 1 0 5
46 บ้านพร้าวเหนือ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
47 อนุบาลดอนไผ่ 1 0 0 1 8 3 1 0 12
48 ชุมชนบ้านถ่อน 1 0 0 1 8 1 0 2 9
49 บ้านพานพร้าว 1 0 0 1 5 1 0 0 6
50 พัฒนาคำแก้ว 1 0 0 1 5 1 0 0 6
51 ราชประชานุเคราะห์๑๔ 1 0 0 1 4 2 0 0 6
52 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 1 0 0 1 4 1 1 2 6
53 อนุบาลสาริกา 1 0 0 1 3 1 2 1 6
54 ดาวเรืองสมสะอาด 1 0 0 1 3 1 0 1 4
55 บ้านตาดเสริม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
56 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 1 0 0 1 2 1 1 0 4
57 สระใครไชยานุเคราะห์ 1 0 0 1 1 3 1 0 5
58 บ้านวังมน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 คุรุศิษย์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านกองนาง - ปากมาง 0 4 1 5 5 2 0 3 7
61 บ้านหนอง 0 3 0 3 3 0 0 0 3
62 เชือกหม้วยวิทยา 0 2 3 5 9 1 0 4 10
63 อักษรอดุลวิทยา 0 2 2 4 7 3 0 1 10
64 ธนากรสงเคราะห์ 0 2 2 4 6 4 1 2 11
65 บ้านโพธิ์ตาก 0 2 1 3 5 6 0 2 11
66 หัวหาดวิทยา 0 2 1 3 5 0 0 1 5
67 บ้านหนองบัวเงิน 0 2 0 2 4 1 0 2 5
68 อนุบาลจินลดา 0 2 0 2 2 0 0 0 2
69 บ้านโพนทอง 0 2 0 2 0 0 2 1 2
70 บ้านสาวแล 0 1 4 5 5 0 0 0 5
71 บ้านดงต้อง 0 1 1 2 6 1 0 0 7
72 บ้านขุมคำ 0 1 1 2 5 2 1 2 8
73 บ้านปากโสม 0 1 1 2 3 2 0 0 5
74 โพธิเสนวิทยา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
75 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 0 1 0 1 8 5 1 1 14
76 บ้านน้อย 0 1 0 1 5 1 0 0 6
77 บ้านไร่ 0 1 0 1 3 2 0 0 5
78 บ้านเทพประทับ 0 1 0 1 2 2 1 1 5
79 บ้านศูนย์กลาง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
80 บ้านแก้งใหม่ และบ้านม่วงน้ำไพร 0 1 0 1 2 0 0 1 2
81 นาฮีนุเคราะห์ 0 0 2 2 7 2 0 3 9
82 ครุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 2 2 5 3 3 1 11
83 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 0 0 2 2 4 0 1 1 5
84 ชุมชนบ้านโพนสา 0 0 2 2 3 2 0 2 5
85 บ้านน้ำทอน 0 0 2 2 3 2 0 0 5
86 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
87 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
88 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 0 0 1 1 2 6 0 1 8
89 บ้านเสียว 0 0 1 1 2 2 0 0 4
90 บ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น 0 0 1 1 2 0 1 0 3
91 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 7 4 1 3 12
92 บ้านไทยสามัคคี 0 0 0 0 5 3 2 2 10
93 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 0 0 0 0 5 3 0 1 8
94 บ้านท่าสำราญ 0 0 0 0 4 0 0 1 4
95 ราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 3 5 0 1 8
96 บ้านโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 0 0 0 0 3 3 0 0 6
97 วัดพระธาตุบังพวน 0 0 0 0 3 0 1 0 4
98 ชุมชนบ้านหม้อ 0 0 0 0 2 5 3 2 10
99 บ้านหนองนาง 0 0 0 0 2 4 1 2 7
100 ราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
101 บ้านโพนสวรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
102 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 1 3
103 บ้านดงนาคำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
104 บ้านนาบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
105 หนองผือวิทยาคม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
106 บ้านเวียงคุก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
107 บ้านโคกป่าฝาง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
108 บ้านโคกสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
109 บ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 0 0 0 0 1 0 2 1 3
110 บ้านถิ่นทอนเหนือ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
111 บ้านสร้างพอก 0 0 0 0 1 0 0 2 1
112 บ้านวังน้ำมอก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
113 โพนสว่างป่าตองวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
114 ชุมชนบ้านพวก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านตอแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านนาช้างน้ำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านหงส์ทองสามขา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านเป้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 อนุบาลอรุณรังษี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านดอนขนุนพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
122 เนินพระเนาว์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
123 บ้านดงบัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านดงเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านท่ากฐิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านฝางวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านวังยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านสมสนุกดงหนองบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านโคกแมงเงา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
133 บ้านนาคลอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
134 บ้านนาน้ำพาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 หนองปลาปากจำปาทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 บ้านหัวทราย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
138 บ้านหนองหมื่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 โพนศิลางามวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 160 155 117 432 788 318 99 149 1,205