สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองคาย 23 15 10 48 57 13 2 4 72
2 สมสะอาดดงมุขวิทยา 10 12 2 24 33 8 2 4 43
3 เซนต์ปอลหนองคาย 8 11 5 24 32 5 0 1 37
4 โกมลวิทยาคาร 7 8 2 17 29 4 2 2 35
5 บ้านเทา-นาบอน 7 6 2 15 22 11 2 4 35
6 ร่วมมิตรวิทยา 7 4 3 14 20 2 1 3 23
7 ชุมชนบ้านปะโค 7 2 3 12 25 16 6 6 47
8 โนนสง่าหนองแวงวิทยา 7 2 1 10 13 6 1 0 20
9 บ้านห้วยไซงัว 6 6 4 16 19 3 1 3 23
10 บ้านกวดโคกสว่าง 6 4 0 10 19 3 1 3 23
11 บ้านว่าน 6 3 4 13 19 8 2 1 29
12 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 6 3 3 12 17 5 1 1 23
13 บ้านนางิ้ว 5 3 8 16 22 4 2 5 28
14 ฮั่วเคียวกงฮัก 5 3 2 10 9 3 1 0 13
15 อนุบาลดารณีท่าบ่อ 5 2 2 9 13 4 3 2 20
16 อนุบาลบ้านคอกช้าง 4 5 3 12 17 11 4 1 32
17 บ้านม่วง 4 2 3 9 15 3 0 3 18
18 บ้านเมืองบาง 4 1 1 6 17 2 0 4 19
19 ดงเว้นดงเจริญวิทยา 3 4 2 9 21 11 1 0 33
20 อาโอยาม่า ๒ 3 4 1 8 12 11 4 4 27
21 บ้านสังกะลีนาขาม 3 1 3 7 15 5 1 0 21
22 ชุมชนบ้านโพนสา 3 0 2 5 6 2 0 2 8
23 บ้านผาตั้ง 3 0 1 4 9 5 2 0 16
24 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 2 4 2 8 10 1 3 5 14
25 ธนากรสงเคราะห์ 2 4 2 8 8 7 1 2 16
26 อนุบาลศรีเชียงใหม่ 2 3 2 7 14 3 2 0 19
27 ดอนก่อโนนสวรรค์ 2 2 1 5 15 13 2 5 30
28 โรซารีโอวิทยา 2 2 1 5 5 6 0 0 11
29 บ้านโคกคอน 2 2 0 4 6 0 1 1 7
30 บ้านเหมือดแอ่ 2 1 4 7 8 5 1 2 14
31 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 2 1 2 5 9 1 2 1 12
32 ชุมชนบ้านถ่อน 2 1 0 3 11 1 0 2 12
33 บ้านพานพร้าว 2 1 0 3 7 1 0 0 8
34 บ้านโสกกล้า 2 1 0 3 4 1 1 2 6
35 บ้านแก้งใหม่ และบ้านม่วงน้ำไพร 2 1 0 3 4 0 0 1 4
36 บ้านศรีเชียงใหม่ 2 0 3 5 16 4 3 3 23
37 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 2 0 1 3 7 2 1 2 10
38 อนุบาลดอนไผ่ 2 0 0 2 10 4 1 0 15
39 บ้านหนองผือ 2 0 0 2 4 1 1 0 6
40 บ้านคุยนางขาว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
41 บ้านเบิดวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
42 บ้านเดื่อใต้ 1 4 1 6 10 6 2 6 18
43 อนุบาลสังคม 1 3 2 6 10 3 1 1 14
44 ป่าสักวิทยา 1 3 1 5 14 5 0 0 19
45 หาดคำบอนวัฒนา 1 2 3 6 10 6 1 2 17
46 เชือกหม้วยวิทยา 1 2 3 6 10 1 0 4 11
47 บ้านโพนพระ 1 2 0 3 5 2 1 1 8
48 บ้านฟ้าประทาน 1 2 0 3 5 2 0 0 7
49 บ้านหนองบ่อ 1 2 0 3 3 1 0 0 4
50 ครุราษฎร์รังสรรค์ 1 1 2 4 8 3 3 1 14
51 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 1 1 2 4 3 2 1 1 6
52 บ้านหนองแวง 1 1 1 3 4 4 1 2 9
53 บ้านไร่ 1 1 0 2 6 2 0 0 8
54 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 1 1 0 2 3 0 2 2 5
55 บ้านหนองเดิ่น 1 1 0 2 2 0 0 0 2
56 บ้านหมากก่องฝายแตก 1 0 2 3 6 4 0 0 10
57 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 1 0 1 2 5 1 1 0 7
58 บ้านเดื่อ 1 0 1 2 4 3 2 2 9
59 บ้านตาดเสริม 1 0 1 2 4 0 0 0 4
60 หินโงมวิทยา 1 0 1 2 3 1 1 0 5
61 บ้านพร้าวเหนือ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
62 บ้านไทยสามัคคี 1 0 0 1 7 3 2 2 12
63 พัฒนาคำแก้ว 1 0 0 1 5 1 0 0 6
64 ราชประชานุเคราะห์๑๔ 1 0 0 1 4 2 0 0 6
65 อนุบาลสาริกา 1 0 0 1 3 1 2 1 6
66 ดาวเรืองสมสะอาด 1 0 0 1 3 1 0 1 4
67 สระใครไชยานุเคราะห์ 1 0 0 1 2 4 1 0 7
68 บ้านโคกป่าฝาง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
69 เนินพระเนาว์วิทยา 1 0 0 1 1 4 0 1 5
70 บ้านวังมน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
71 คุรุศิษย์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านกองนาง - ปากมาง 0 4 1 5 5 2 0 3 7
73 บ้านหนอง 0 3 0 3 4 0 0 0 4
74 บ้านโพนทอง 0 3 0 3 1 0 2 1 3
75 บ้านสาวแล 0 2 4 6 6 0 0 0 6
76 บ้านโพธิ์ตาก 0 2 3 5 7 7 0 2 14
77 อักษรอดุลวิทยา 0 2 2 4 7 3 0 1 10
78 บ้านปากโสม 0 2 2 4 3 5 0 0 8
79 หัวหาดวิทยา 0 2 1 3 5 0 0 1 5
80 บ้านหนองบัวเงิน 0 2 0 2 4 1 0 2 5
81 อนุบาลจินลดา 0 2 0 2 2 0 0 0 2
82 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 0 1 1 2 10 7 1 1 18
83 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 0 1 1 2 8 4 0 1 12
84 บ้านดงต้อง 0 1 1 2 6 1 0 0 7
85 บ้านขุมคำ 0 1 1 2 5 2 1 2 8
86 โพธิเสนวิทยา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
87 บ้านน้อย 0 1 0 1 5 1 0 0 6
88 บ้านเทพประทับ 0 1 0 1 2 2 1 1 5
89 บ้านศูนย์กลาง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
90 บ้านโคกแมงเงา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
91 นาฮีนุเคราะห์ 0 0 3 3 8 3 0 3 11
92 บ้านน้ำทอน 0 0 3 3 4 2 0 0 6
93 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 0 0 2 2 3 6 0 1 9
94 วัดพระธาตุบังพวน 0 0 1 1 5 0 1 0 6
95 บ้านหนองนาง 0 0 1 1 4 8 2 2 14
96 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
97 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
98 บ้านเสียว 0 0 1 1 2 2 0 0 4
99 บ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น 0 0 1 1 2 0 1 0 3
100 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 7 4 1 3 12
101 ราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 4 5 0 1 9
102 บ้านท่าสำราญ 0 0 0 0 4 0 0 1 4
103 บ้านโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 0 0 0 0 3 3 0 0 6
104 ชุมชนบ้านหม้อ 0 0 0 0 2 6 3 2 11
105 ราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
106 บ้านโพนสวรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
107 บ้านวังน้ำมอก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
108 บ้านดงนาคำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
109 บ้านนาบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 หนองผือวิทยาคม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
111 บ้านเวียงคุก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
112 บ้านโคกสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
113 บ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 0 0 0 0 1 0 2 1 3
114 บ้านถิ่นทอนเหนือ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
115 บ้านสร้างพอก 0 0 0 0 1 0 0 2 1
116 โพนสว่างป่าตองวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
117 ชุมชนบ้านพวก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านตอแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านนาช้างน้ำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านหงส์ทองสามขา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านเป้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 อนุบาลอรุณรังษี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านดอนขนุนพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
125 บ้านดงบัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านดงเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านท่ากฐิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านฝางวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านวังยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านสมสนุกดงหนองบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
134 บ้านนาคลอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
135 บ้านนาน้ำพาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 หนองปลาปากจำปาทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 บ้านหัวทราย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
139 บ้านหนองหมื่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 โพนศิลางามวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 208 183 139 530 914 354 102 150 1,370