สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองคาย 57 13 2 4 72
2 สมสะอาดดงมุขวิทยา 32 8 2 4 42
3 เซนต์ปอลหนองคาย 30 5 0 1 35
4 ชุมชนบ้านปะโค 25 16 6 6 47
5 ดงเว้นดงเจริญวิทยา 20 11 1 0 32
6 บ้านเทา-นาบอน 19 11 2 4 32
7 ร่วมมิตรวิทยา 19 2 1 3 22
8 บ้านนางิ้ว 18 4 2 5 24
9 บ้านกวดโคกสว่าง 18 3 1 3 22
10 บ้านว่าน 17 5 2 1 24
11 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 17 5 1 1 23
12 โกมลวิทยาคาร 17 4 2 2 23
13 บ้านห้วยไซงัว 17 3 1 3 21
14 บ้านเมืองบาง 17 2 0 4 19
15 อนุบาลบ้านคอกช้าง 15 11 4 1 30
16 บ้านสังกะลีนาขาม 14 5 1 0 20
17 อนุบาลดารณีท่าบ่อ 13 4 3 2 20
18 บ้านศรีเชียงใหม่ 13 3 3 3 19
19 บ้านม่วง 13 3 0 3 16
20 ดอนก่อโนนสวรรค์ 12 11 2 5 25
21 อนุบาลศรีเชียงใหม่ 12 2 2 0 16
22 อาโอยาม่า ๒ 10 9 4 4 23
23 บ้านเดื่อใต้ 10 6 2 6 18
24 หาดคำบอนวัฒนา 10 6 1 2 17
25 ป่าสักวิทยา 10 5 0 0 15
26 อนุบาลสังคม 9 3 1 1 13
27 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 9 1 3 5 13
28 เชือกหม้วยวิทยา 9 1 0 4 10
29 บ้านผาตั้ง 8 5 2 0 15
30 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 8 5 1 1 14
31 อนุบาลดอนไผ่ 8 3 1 0 12
32 ชุมชนบ้านถ่อน 8 1 0 2 9
33 บ้านนาโพธิ์ 7 4 1 3 12
34 ฮั่วเคียวกงฮัก 7 3 1 0 11
35 อักษรอดุลวิทยา 7 3 0 1 10
36 นาฮีนุเคราะห์ 7 2 0 3 9
37 บ้านเหมือดแอ่ 6 5 1 2 12
38 โนนสง่าหนองแวงวิทยา 6 5 1 0 12
39 ธนากรสงเคราะห์ 6 4 1 2 11
40 บ้านหมากก่องฝายแตก 6 4 0 0 10
41 บ้านดงต้อง 6 1 0 0 7
42 บ้านโคกคอน 6 0 1 1 7
43 บ้านโพธิ์ตาก 5 6 0 2 11
44 โรซารีโอวิทยา 5 6 0 0 11
45 ครุราษฎร์รังสรรค์ 5 3 3 1 11
46 บ้านไทยสามัคคี 5 3 2 2 10
47 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 5 3 0 1 8
48 บ้านขุมคำ 5 2 1 2 8
49 บ้านโพนพระ 5 2 1 1 8
50 บ้านกองนาง - ปากมาง 5 2 0 3 7
51 บ้านฟ้าประทาน 5 1 0 0 6
52 บ้านพานพร้าว 5 1 0 0 6
53 พัฒนาคำแก้ว 5 1 0 0 6
54 บ้านน้อย 5 1 0 0 6
55 หัวหาดวิทยา 5 0 0 1 5
56 บ้านสาวแล 5 0 0 0 5
57 บ้านหนองแวง 4 4 1 2 9
58 บ้านเดื่อ 4 3 2 2 9
59 ราชประชานุเคราะห์๑๔ 4 2 0 0 6
60 บ้านโสกกล้า 4 1 1 2 6
61 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 4 1 1 2 6
62 บ้านหนองผือ 4 1 1 0 6
63 บ้านหนองบัวเงิน 4 1 0 2 5
64 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 4 0 1 1 5
65 บ้านท่าสำราญ 4 0 0 1 4
66 ราษฎร์สามัคคี 3 5 0 1 8
67 บ้านโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 3 3 0 0 6
68 ชุมชนบ้านโพนสา 3 2 0 2 5
69 บ้านปากโสม 3 2 0 0 5
70 บ้านไร่ 3 2 0 0 5
71 บ้านน้ำทอน 3 2 0 0 5
72 อนุบาลสาริกา 3 1 2 1 6
73 หินโงมวิทยา 3 1 1 0 5
74 ดาวเรืองสมสะอาด 3 1 0 1 4
75 โพธิเสนวิทยา 3 1 0 0 4
76 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 3 1 0 0 4
77 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 3 0 1 0 4
78 วัดพระธาตุบังพวน 3 0 1 0 4
79 บ้านตาดเสริม 3 0 0 0 3
80 บ้านหนอง 3 0 0 0 3
81 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 2 6 0 1 8
82 ชุมชนบ้านหม้อ 2 5 3 2 10
83 บ้านหนองนาง 2 4 1 2 7
84 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 2 2 1 1 5
85 บ้านเทพประทับ 2 2 1 1 5
86 ราษฎร์นุเคราะห์ 2 2 0 1 4
87 บ้านเสียว 2 2 0 0 4
88 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 2 1 1 0 4
89 บ้านศูนย์กลาง 2 1 0 1 3
90 บ้านโพนสวรรค์ 2 1 0 0 3
91 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 2 0 1 1 3
92 บ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น 2 0 1 0 3
93 บ้านแก้งใหม่ และบ้านม่วงน้ำไพร 2 0 0 1 2
94 บ้านคุยนางขาว 2 0 0 0 2
95 บ้านเบิดวิทยา 2 0 0 0 2
96 บ้านหนองเดิ่น 2 0 0 0 2
97 บ้านพร้าวเหนือ 2 0 0 0 2
98 อนุบาลจินลดา 2 0 0 0 2
99 บ้านดงนาคำ 2 0 0 0 2
100 บ้านนาบง 2 0 0 0 2
101 สระใครไชยานุเคราะห์ 1 3 1 0 5
102 หนองผือวิทยาคม 1 2 0 0 3
103 บ้านเวียงคุก 1 1 0 1 2
104 บ้านโคกป่าฝาง 1 1 0 1 2
105 บ้านวังมน 1 1 0 0 2
106 บ้านโคกสำราญ 1 1 0 0 2
107 บ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 1 0 2 1 3
108 บ้านถิ่นทอนเหนือ 1 0 1 1 2
109 บ้านสร้างพอก 1 0 0 2 1
110 บ้านวังน้ำมอก 1 0 0 1 1
111 โพนสว่างป่าตองวิทยา 1 0 0 1 1
112 คุรุศิษย์วิทยา 1 0 0 0 1
113 ชุมชนบ้านพวก 1 0 0 0 1
114 บ้านตอแก 1 0 0 0 1
115 บ้านนาช้างน้ำ 1 0 0 0 1
116 บ้านหงส์ทองสามขา 1 0 0 0 1
117 บ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 1 0 0 0 1
118 บ้านเป้า 1 0 0 0 1
119 อนุบาลอรุณรังษี 1 0 0 0 1
120 บ้านดอนขนุนพัฒนา 0 1 0 1 1
121 เนินพระเนาว์วิทยา 0 1 0 1 1
122 บ้านดงบัง 0 1 0 0 1
123 บ้านดงเจริญ 0 1 0 0 1
124 บ้านท่ากฐิน 0 1 0 0 1
125 บ้านป่าสัก 0 1 0 0 1
126 บ้านฝางวิทยา 0 1 0 0 1
127 บ้านวังยาง 0 1 0 0 1
128 บ้านสมสนุกดงหนองบอน 0 1 0 0 1
129 บ้านโคกแมงเงา 0 1 0 0 1
130 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 0 1 0 0 1
131 บ้านโพนทอง 0 0 2 1 2
132 บ้านโคกก่อง 0 0 2 0 2
133 บ้านนาคลอง 0 0 1 1 1
134 บ้านนาน้ำพาย 0 0 1 0 1
135 บ้านแสนสุข 0 0 1 0 1
136 หนองปลาปากจำปาทอง 0 0 1 0 1
137 บ้านหัวทราย 0 0 0 2 0
138 บ้านหนองหมื่น 0 0 0 1 0
139 โพนศิลางามวิทยา 0 0 0 1 0
รวม 788 318 99 149 1,354