สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองคาย 57 13 2 4 72
2 สมสะอาดดงมุขวิทยา 33 8 2 4 43
3 เซนต์ปอลหนองคาย 32 5 0 1 37
4 โกมลวิทยาคาร 29 4 2 2 35
5 ชุมชนบ้านปะโค 25 16 6 6 47
6 บ้านเทา-นาบอน 22 11 2 4 35
7 บ้านนางิ้ว 22 4 2 5 28
8 ดงเว้นดงเจริญวิทยา 21 11 1 0 33
9 ร่วมมิตรวิทยา 20 2 1 3 23
10 บ้านว่าน 19 8 2 1 29
11 บ้านห้วยไซงัว 19 3 1 3 23
12 บ้านกวดโคกสว่าง 19 3 1 3 23
13 อนุบาลบ้านคอกช้าง 17 11 4 1 32
14 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 17 5 1 1 23
15 บ้านเมืองบาง 17 2 0 4 19
16 บ้านศรีเชียงใหม่ 16 4 3 3 23
17 ดอนก่อโนนสวรรค์ 15 13 2 5 30
18 บ้านสังกะลีนาขาม 15 5 1 0 21
19 บ้านม่วง 15 3 0 3 18
20 ป่าสักวิทยา 14 5 0 0 19
21 อนุบาลศรีเชียงใหม่ 14 3 2 0 19
22 โนนสง่าหนองแวงวิทยา 13 6 1 0 20
23 อนุบาลดารณีท่าบ่อ 13 4 3 2 20
24 อาโอยาม่า ๒ 12 11 4 4 27
25 ชุมชนบ้านถ่อน 11 1 0 2 12
26 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 10 7 1 1 18
27 บ้านเดื่อใต้ 10 6 2 6 18
28 หาดคำบอนวัฒนา 10 6 1 2 17
29 อนุบาลดอนไผ่ 10 4 1 0 15
30 อนุบาลสังคม 10 3 1 1 14
31 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 10 1 3 5 14
32 เชือกหม้วยวิทยา 10 1 0 4 11
33 บ้านผาตั้ง 9 5 2 0 16
34 ฮั่วเคียวกงฮัก 9 3 1 0 13
35 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 9 1 2 1 12
36 ธนากรสงเคราะห์ 8 7 1 2 16
37 บ้านเหมือดแอ่ 8 5 1 2 14
38 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 8 4 0 1 12
39 ครุราษฎร์รังสรรค์ 8 3 3 1 14
40 นาฮีนุเคราะห์ 8 3 0 3 11
41 บ้านโพธิ์ตาก 7 7 0 2 14
42 บ้านนาโพธิ์ 7 4 1 3 12
43 บ้านไทยสามัคคี 7 3 2 2 12
44 อักษรอดุลวิทยา 7 3 0 1 10
45 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 7 2 1 2 10
46 บ้านพานพร้าว 7 1 0 0 8
47 บ้านหมากก่องฝายแตก 6 4 0 0 10
48 ชุมชนบ้านโพนสา 6 2 0 2 8
49 บ้านไร่ 6 2 0 0 8
50 บ้านดงต้อง 6 1 0 0 7
51 บ้านโคกคอน 6 0 1 1 7
52 บ้านสาวแล 6 0 0 0 6
53 โรซารีโอวิทยา 5 6 0 0 11
54 บ้านขุมคำ 5 2 1 2 8
55 บ้านโพนพระ 5 2 1 1 8
56 บ้านกองนาง - ปากมาง 5 2 0 3 7
57 บ้านฟ้าประทาน 5 2 0 0 7
58 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 5 1 1 0 7
59 พัฒนาคำแก้ว 5 1 0 0 6
60 บ้านน้อย 5 1 0 0 6
61 วัดพระธาตุบังพวน 5 0 1 0 6
62 หัวหาดวิทยา 5 0 0 1 5
63 บ้านหนองนาง 4 8 2 2 14
64 ราษฎร์สามัคคี 4 5 0 1 9
65 บ้านหนองแวง 4 4 1 2 9
66 บ้านเดื่อ 4 3 2 2 9
67 ราชประชานุเคราะห์๑๔ 4 2 0 0 6
68 บ้านน้ำทอน 4 2 0 0 6
69 บ้านโสกกล้า 4 1 1 2 6
70 บ้านหนองผือ 4 1 1 0 6
71 บ้านหนองบัวเงิน 4 1 0 2 5
72 บ้านแก้งใหม่ และบ้านม่วงน้ำไพร 4 0 0 1 4
73 บ้านท่าสำราญ 4 0 0 1 4
74 บ้านตาดเสริม 4 0 0 0 4
75 บ้านหนอง 4 0 0 0 4
76 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 3 6 0 1 9
77 บ้านปากโสม 3 5 0 0 8
78 บ้านโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 3 3 0 0 6
79 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 3 2 1 1 6
80 อนุบาลสาริกา 3 1 2 1 6
81 หินโงมวิทยา 3 1 1 0 5
82 ดาวเรืองสมสะอาด 3 1 0 1 4
83 บ้านหนองบ่อ 3 1 0 0 4
84 โพธิเสนวิทยา 3 1 0 0 4
85 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 3 1 0 0 4
86 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 3 0 2 2 5
87 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 3 0 1 0 4
88 บ้านพร้าวเหนือ 3 0 0 0 3
89 ชุมชนบ้านหม้อ 2 6 3 2 11
90 สระใครไชยานุเคราะห์ 2 4 1 0 7
91 บ้านเทพประทับ 2 2 1 1 5
92 บ้านโคกป่าฝาง 2 2 0 1 4
93 ราษฎร์นุเคราะห์ 2 2 0 1 4
94 บ้านเสียว 2 2 0 0 4
95 บ้านศูนย์กลาง 2 1 0 1 3
96 บ้านโพนสวรรค์ 2 1 0 0 3
97 บ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น 2 0 1 0 3
98 บ้านวังน้ำมอก 2 0 0 1 2
99 บ้านคุยนางขาว 2 0 0 0 2
100 บ้านเบิดวิทยา 2 0 0 0 2
101 บ้านหนองเดิ่น 2 0 0 0 2
102 อนุบาลจินลดา 2 0 0 0 2
103 บ้านดงนาคำ 2 0 0 0 2
104 บ้านนาบง 2 0 0 0 2
105 เนินพระเนาว์วิทยา 1 4 0 1 5
106 หนองผือวิทยาคม 1 2 0 0 3
107 บ้านเวียงคุก 1 1 0 1 2
108 บ้านวังมน 1 1 0 0 2
109 บ้านโคกแมงเงา 1 1 0 0 2
110 บ้านโคกสำราญ 1 1 0 0 2
111 บ้านโพนทอง 1 0 2 1 3
112 บ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 1 0 2 1 3
113 บ้านถิ่นทอนเหนือ 1 0 1 1 2
114 บ้านสร้างพอก 1 0 0 2 1
115 โพนสว่างป่าตองวิทยา 1 0 0 1 1
116 คุรุศิษย์วิทยา 1 0 0 0 1
117 ชุมชนบ้านพวก 1 0 0 0 1
118 บ้านตอแก 1 0 0 0 1
119 บ้านนาช้างน้ำ 1 0 0 0 1
120 บ้านหงส์ทองสามขา 1 0 0 0 1
121 บ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 1 0 0 0 1
122 บ้านเป้า 1 0 0 0 1
123 อนุบาลอรุณรังษี 1 0 0 0 1
124 บ้านดอนขนุนพัฒนา 0 1 0 1 1
125 บ้านดงบัง 0 1 0 0 1
126 บ้านดงเจริญ 0 1 0 0 1
127 บ้านท่ากฐิน 0 1 0 0 1
128 บ้านป่าสัก 0 1 0 0 1
129 บ้านฝางวิทยา 0 1 0 0 1
130 บ้านวังยาง 0 1 0 0 1
131 บ้านสมสนุกดงหนองบอน 0 1 0 0 1
132 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 0 1 0 0 1
133 บ้านโคกก่อง 0 0 2 0 2
134 บ้านนาคลอง 0 0 1 1 1
135 บ้านนาน้ำพาย 0 0 1 0 1
136 บ้านแสนสุข 0 0 1 0 1
137 หนองปลาปากจำปาทอง 0 0 1 0 1
138 บ้านหัวทราย 0 0 0 2 0
139 บ้านหนองหมื่น 0 0 0 1 0
140 โพนศิลางามวิทยา 0 0 0 1 0
รวม 914 354 102 150 1,370