หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองคาย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 77 57 75% 13 17.11% 2 2.63% 4 5.26% 76
2 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 49 33 70.21% 8 17.02% 2 4.26% 4 8.51% 47
3 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 38 32 84.21% 5 13.16% 0 0% 1 2.63% 38
4 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 37 29 78.38% 4 10.81% 2 5.41% 2 5.41% 37
5 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 55 25 47.17% 16 30.19% 6 11.32% 6 11.32% 53
6 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 42 22 56.41% 11 28.21% 2 5.13% 4 10.26% 39
7 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 33 22 66.67% 4 12.12% 2 6.06% 5 15.15% 33
8 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 35 21 63.64% 11 33.33% 1 3.03% 0 0% 33
9 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 26 20 76.92% 2 7.69% 1 3.85% 3 11.54% 26
10 โรงเรียนบ้านว่าน 30 19 63.33% 8 26.67% 2 6.67% 1 3.33% 30
11 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 26 19 73.08% 3 11.54% 1 3.85% 3 11.54% 26
12 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 26 19 73.08% 3 11.54% 1 3.85% 3 11.54% 26
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 33 17 51.52% 11 33.33% 4 12.12% 1 3.03% 33
14 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 25 17 70.83% 5 20.83% 1 4.17% 1 4.17% 24
15 โรงเรียนบ้านเมืองบาง 23 17 73.91% 2 8.7% 0 0% 4 17.39% 23
16 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 27 16 61.54% 4 15.38% 3 11.54% 3 11.54% 26
17 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 36 15 42.86% 13 37.14% 2 5.71% 5 14.29% 35
18 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 21 15 71.43% 5 23.81% 1 4.76% 0 0% 21
19 โรงเรียนบ้านม่วง 21 15 71.43% 3 14.29% 0 0% 3 14.29% 21
20 โรงเรียนป่าสักวิทยา 19 14 73.68% 5 26.32% 0 0% 0 0% 19
21 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 19 14 73.68% 3 15.79% 2 10.53% 0 0% 19
22 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 20 13 65% 6 30% 1 5% 0 0% 20
23 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 22 13 59.09% 4 18.18% 3 13.64% 2 9.09% 22
24 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ 32 12 38.71% 11 35.48% 4 12.9% 4 12.9% 31
25 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 14 11 78.57% 1 7.14% 0 0% 2 14.29% 14
26 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 19 10 52.63% 7 36.84% 1 5.26% 1 5.26% 19
27 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 24 10 41.67% 6 25% 2 8.33% 6 25% 24
28 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 19 10 52.63% 6 31.58% 1 5.26% 2 10.53% 19
29 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 15 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
30 โรงเรียนอนุบาลสังคม 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
31 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 19 10 52.63% 1 5.26% 3 15.79% 5 26.32% 19
32 โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา 15 10 66.67% 1 6.67% 0 0% 4 26.67% 15
33 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 16 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
34 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
35 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 13 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 19 8 44.44% 7 38.89% 1 5.56% 2 11.11% 18
37 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 17 8 50% 5 31.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
38 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 15 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
39 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 15 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
40 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 14 8 57.14% 3 21.43% 0 0% 3 21.43% 14
41 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 16 7 43.75% 7 43.75% 0 0% 2 12.5% 16
42 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 15 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 3 20% 15
43 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 14 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
44 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
46 โรงเรียนบ้านพานพร้าว 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
48 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
49 โรงเรียนบ้านไร่ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านดงต้อง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านโคกคอน 9 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนบ้านสาวแล 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 11 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 0 0% 11
54 โรงเรียนบ้านขุมคำ 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
55 โรงเรียนบ้านโพนพระ 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนบ้านกองนาง - ปากมาง 10 5 50% 2 20% 0 0% 3 30% 10
57 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านน้อย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
62 โรงเรียนหัวหาดวิทยา 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนบ้านหนองนาง 16 4 25% 8 50% 2 12.5% 2 12.5% 16
64 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 10 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
65 โรงเรียนบ้านหนองแวง 11 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
66 โรงเรียนบ้านเดื่อ 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
67 โรงเรียนบ้านน้ำทอน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านโสกกล้า 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
70 โรงเรียนบ้านหนองผือ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
72 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
73 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ และบ้านม่วงน้ำไพร 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
74 โรงเรียนบ้านตาดเสริม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านหนอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 11 3 30% 6 60% 0 0% 1 10% 10
77 โรงเรียนบ้านปากโสม 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
80 โรงเรียนอนุบาลสาริกา 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนหินโงมวิทยา 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
82 โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
83 โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
87 โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 13 2 15.38% 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 13
90 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านเทพประทับ 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
93 โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
94 โรงเรียนบ้านเสียว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านดงนาคำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านนาบง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนอนุบาลจินลดา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านเวียงคุก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนบ้านวังมน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 5 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
112 โรงเรียนบ้านโพนทอง 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
113 โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
114 โรงเรียนบ้านสร้างพอก 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
115 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
116 โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านตอแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านเป้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
125 โรงเรียนบ้านดงบัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านป่าสัก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านวังยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านนาคลอง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
135 โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
137 โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านหัวทราย 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
139 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
140 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]