เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
แผนผังโรงเรียนอนุบาลหนองคาย
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
21 ก.ค. 2559
22 ก.ค. 2559
4 ต.ค. 2559
5 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
ขั้นตอนการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล รูปภาพนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน
ใช้สำหรับการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ (สพป.หนองคาย เขต ๑ เท่านั้น)
 
 
๑. โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลด้านกิจกรรมที่แข่งขัน ชื่อ-สกุล นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน โดยกำหนดเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ
    ๑) ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ โรงเรียนสามารถแก้ไขชื่อ-สกุลนักเรียน ครู และเพิ่มรูปภาพนักเรียน ด้วยตนเอง  โดยเข้าเมนูด้านขวามือ "เข้าระบบโรงเรียน" แล้วใช้ Username และ password ที่ สพป.นค.๑ ส่งให้ (หรือจากลิ้งค์ http://gg.gg/schoolnki1) สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการแข่งขันระหว่างวันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
    ๒) ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ สพป.นค.๑ ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งต่อไประดับภาค ส่วนโรงเรียนที่ได้ร่วมแข่งขัน (๒๑-๒๒ กค ๕๙ และ ๔-๕ ตค ๕๙) และตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้อง สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไขเองได้ทันที โดยเข้าเมนูด้านขวามือ "เข้าระบบโรงเรียน" แล้วใช้ Username และ password ที่ สพป.นค.๑ ส่งให้ (หรือจากลิ้งค์ http://gg.gg/schoolnki1) แล้วดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย
    ๓) หลังจากดำเนินการแก้ไขแล้ว จะเป็นหน้าที่ของแอดมินเขตพื้นที่จะดำเนินการอนุมัติให้ตามคำร้อง

๒. กรณีที่ไม่ปรากฏชื่อโรงเรียนในกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ให้โรงเรียนประสานและแจ้งรายละเอียดกับประธานกลุ่มเครือข่ายที่โรงเรียนสังกัด
๓. ประธานกลุ่มเครือข่ายแจ้งรายละเอียดให้กับกลุ่มนิเทศฯ ทาง E-Office ก่อนวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้ทาง สพป.นค.๑ ดำเนินการแก้ไขก่อนการแข่งขันต่อไป
๔. กรณีไม่สามารถส่งข้อมูลทาง E-Office ได้ ให้ประธานกลุ่มเครือข่ายหรือตัวแทน นำส่งรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการแก้ไขกับเจ้าหน้าที่ประมวลผล ณ ห้องประชุมศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นค.๑ ด้วยตนเอง ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อดำเนินการแก้ไขก่อนการแข่งขันต่อไป
๕. วันแข่งขัน (๔-๕ ตค ๕๙) ยังไม่ปรากฎชื่อโรงเรียนร่วมแข่งขันในเว็บไซด์ อนุญาตให้โรงเรียนสามารถร่วมเข้าแข่งขันได้ แต่ต้องมีหนังสือราชการหรือบันทึกข้อความและรายละเอียดกิจกรรมที่จะเข้าแข่งขันจากประธานกลุ่มเครือข่ายว่าโรงเรียนเป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายจริง โดยต้องใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น
 
 
        ๑)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     จำนวน 16 กิจกรรม 
            นางทดทรง ทีนาวัฒน์        เบอร์โทรศัพท์ 0872252172
            นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล    เบอร์โทรศัพท์ 0819751977
        ๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  จำนวน 13 กิจกรรม 
            นางสมหมาย  โยธากุล        เบอร์โทรศัพท์ 0819643173
        ๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 12 กิจกรรม
             นางมติภา ชัยชิต            เบอร์โทรศัพท์ 0877174097
            นางกฤตชยา เที่ยงรัตน์      เบอร์โทรศัพท์ 0812802482
        ๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 4 กิจกรรม 
             นายวิวัฒน์ ผาวันดี              เบอร์โทรศัพท์ 0872306333
        ๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     จำนวน 5 กิจกรรม (เพิ่มเติม)
            นายชาตรี ราชบัณฑิต        เบอร์โทรศัพท์ 0898624279
        ๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     จำนวน 11 กิจกรรม
            นางอนงค์ คำแสงทอง                เบอร์โทรศัพท์ 0819752088
        ๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี     จำนวน 1 กิจกรรม
            นายธีรภพ วงศ์โยธา    เบอร์โทรศัพท์ 0877713465
        ๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จำนวน 5 กิจกรรม
            นายนายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์          เบอร์โทรศัพท์ 0897116240
        ๙) คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 กิจกรรม และหุ่นยนต์ จำนวน 8 กิจกรรม
            นางจิตราพร  ราชบัณฑิต       เบอร์โทรศัพท์ 0877745034
       ๑๐) การจัดการศึกษาพิเศษ (เพิ่มเติม)      จำนวน 21 กิจกรรม
            นางฉวีวรรณ  โยคิน         เบอร์โทรศัพท์ 0819655684
 

 
ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
1-5 กันยายน 2559 ----> สพป.แจ้งหลักเกณฑ์การแข่งขันและปฏิทินดำเนินงานให้กับกลุ่มเครือข่ายและโรงเรียน ทุกประเภททาง  เว็บไซด์ http://www.esan66.sillapa.net หรือ http://www.esan66.sillapa.net/sp-nki1/              
5- 22 กันยายน 2559 ---->-กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
15- 22 กันยายน 2559 ----> กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาลงทะเบียนตัวแทนการแข่งขันออนไลน์ ทางเว็บไซด์ http://www.esan66.sillapa.net/sp-nki1/               
25-29 กันยายน 2559  ----> โรงเรียนตัวแทนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และครูผู้ฝึกสอนออนไลน์ ที่เว็บไซด์ http://www.esan66.sillapa.net/sp-nki1/ หากมีความคลาดเคลื่อนให้แจ้ง กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 30 กย 2559              
20 -25 กันยายน 2559  ----> รับสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ โดยกรอกรายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ทางเว็บไซด์ http://www.esan66.sillapa.net/sp-nki1/            
28-30 กันยายน  2559   ----> แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและกรอกข้อมูลทางโปรแกรมการแข่งขันฯ    
25-29 กันยายน 2559   ----> เครือข่ายสถานศึกษาและโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลการแข่งขัน ตารางการแข่งขัน และสถานที่
3 ตุลาคม  2559     ---->สพป. ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน/การศึกษาพิเศษ และคณะกรรมการดำเนินงาน
4 ตุลาคม  2559     ---->ดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน (เด็กปกติ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม)
5 ตุลาคม  2559     ---->ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนขยายโอกาสและเรียน ร่วมระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม)       
10-20 ตุลาคม  2559  ---->โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย และสพป.นค.1 ตรวจสอบ/แก้ไข ผลการแข่งขัน ก่อนส่งรายชื่อตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับภาคะวันออกเฉียงเหนือ
 
วันศุกร์ ที่ 02 กันยายน 2559 เวลา 14:08 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 169
จำนวนทีม 1,545
จำนวนนักเรียน 3,396
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,959
จำนวนกรรมการ 482
ครู+นักเรียน 5,355
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,837
ประกาศผลแล้ว 208/208 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 5
เมื่อวาน 22
สัปดาห์นี้ 126
สัปดาห์ที่แล้ว 139
เดือนนี้ 410
เดือนที่แล้ว 677
ปีนี้ 10,634
ทั้งหมด 172,447