เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 240
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าอุทัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 250
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาตาแหลวดงยางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 650
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 653
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 651
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 655
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 657
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 652
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 656
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 654
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนไหมโนนศิลา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสุวรรณคูหา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 328
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 336
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 329
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 143
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวิจิตรพัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดผึ้ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 142
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวิจิตรพัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านฝั่งแดง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัวคำแสน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.75 ทอง 4
5 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.75 ทอง 4
6 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง 6
7 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.25 ทอง 7
8 บ้านกุดผึ้ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.75 ทอง 8
9 บ้านผาวัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78.75 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 141
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวิจิตรพัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 94.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดผึ้ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านซำเสี้ยว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.50 ทอง 6
7 ภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77.75 เงิน 7
8 บ้านผาวัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76.75 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 335
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุญทัน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนากลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 330
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านสนามชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บ้านกุดผึ้ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านโนนตาล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 001
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านภูเขาวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังหินซา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91 ทอง 4
5 บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง 5
6 นาโกทรายวิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง 6
7 บ้านวังสำราญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง 6
8 บ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 8
9 บ้านหนองแวงคำ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 9
10 บ้านคลองเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 10
11 บ้านแสงดาวโนนธาตุ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
4 บ้านแสงดาวโนนธาตุ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดผึ้ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92 ทอง 4
5 บ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง 5
6 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง 5
7 บ้านวังสำราญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 093
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาสุรินทร์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองเหลืองขามนคร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง 4
5 ชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านแสงดาวโนนธาตุ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 6
7 สงวนศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 7
8 บ้านยางชุม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 72 เงิน 8
9 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านผาเวียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน 4
5 อนุบาลสุวรรณคูหา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77 เงิน 5
6 บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 6
7 บ้านหนองแวงคำ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 6
8 บ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 72 เงิน 8
9 บ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน