สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกทุ่งน้อย 22 20 6 48 62 9 4 0 75
2 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 11 3 6 20 25 3 2 0 30
3 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 7 13 7 27 38 3 1 1 42
4 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 7 3 1 11 19 2 2 2 23
5 บ้านโนนเมือง 5 5 1 11 19 3 0 0 22
6 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 5 4 2 11 20 4 1 3 25
7 กุดแห่วิทยา 5 1 2 8 9 1 1 1 11
8 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 4 4 6 14 25 7 3 3 35
9 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 4 3 2 9 10 1 1 1 12
10 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 4 2 4 10 12 2 0 0 14
11 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 3 6 3 12 18 3 1 1 22
12 ดงสวรรค์วิทยา 3 5 7 15 29 3 0 3 32
13 อนุบาลสุวรรณคูหา 3 4 7 14 16 10 1 2 27
14 บ้านหนองด่าน 3 2 2 7 13 2 1 0 16
15 บ้านวิจิตรพัฒนา 3 2 2 7 10 2 1 1 13
16 บ้านผาซ่อนโชคชัย 3 1 3 7 10 2 2 2 14
17 บ้านโนนไหมโนนศิลา 3 1 1 5 6 0 0 0 6
18 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 3 1 0 4 7 1 0 0 8
19 บ้านผาวัง 3 0 3 6 14 3 1 1 18
20 บ้านโคกกะทอ 3 0 3 6 14 1 1 0 16
21 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 0 2 5 9 4 2 2 15
22 บ้านกุดผึ้ง 2 5 1 8 19 5 0 0 24
23 บ้านโนนม่วง 2 4 3 9 16 4 3 1 23
24 ภูพระโนนผักหวาน 2 3 5 10 15 9 0 0 24
25 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 2 2 1 5 9 1 3 2 13
26 บ้านนาส้มโฮง 2 2 1 5 8 1 0 0 9
27 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 2 2 0 4 6 1 0 0 7
28 บ้านนากลาง 2 1 1 4 5 6 2 1 13
29 บ้านดงมะไฟ 2 1 0 3 6 1 2 0 9
30 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 2 0 3 5 8 4 0 2 12
31 บ้านท่าอุทัย 2 0 2 4 8 0 0 1 8
32 บ้านนาไร่ 2 0 1 3 5 0 0 0 5
33 บ้านก่าน 2 0 1 3 3 4 1 2 8
34 นาไก่นาคำน้อยวิทยา 2 0 1 3 3 0 0 0 3
35 บ้านป่าแดงงาม 1 4 3 8 12 1 0 0 13
36 บ้านโคกหนองบัว 1 2 3 6 12 2 0 0 14
37 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 1 2 1 4 4 4 0 0 8
38 บ้านนาแก 1 2 0 3 8 2 2 2 12
39 บ้านไทยนิยม 1 1 4 6 6 0 1 1 7
40 บ้านวังสำราญ 1 1 3 5 21 5 2 0 28
41 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 1 1 1 3 5 0 1 3 6
42 สงวนศึกษา 1 1 0 2 12 5 2 0 19
43 เทพคีรีพิทยาคม 1 1 0 2 8 2 0 0 10
44 บ้านต่างแคน 1 1 0 2 7 0 1 1 8
45 บ้านวังหินซา 1 1 0 2 6 3 0 1 9
46 บ้านคลองเจริญ 1 1 0 2 6 0 0 1 6
47 บ้านหนองบัวคำแสน 1 1 0 2 5 0 0 1 5
48 นาตาแหลวดงยางวิทยา 1 1 0 2 4 1 0 1 5
49 บ้านโป่งแคศรีถาวร 1 1 0 2 4 0 0 1 4
50 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 1 0 6 7 8 1 1 0 10
51 บ้านอาบช้าง 1 0 1 2 4 1 0 0 5
52 บ้านโคกนาเหล่า 1 0 0 1 6 5 2 2 13
53 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
54 โนนปอแดงวิทยา 1 0 0 1 2 2 0 0 4
55 บ้านนาสุรินทร์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
56 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 1 0 0 1 1 0 1 0 2
57 นครชัยประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
58 ซำขอนแก่นวิทย์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านภูเขาวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านฝั่งแดง 0 3 1 4 12 2 0 1 14
61 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 0 3 0 3 7 1 1 0 9
62 บ้านนาด่าน 0 2 3 5 10 5 1 2 16
63 บ้านหนองแวงคำ 0 1 3 4 10 4 0 1 14
64 บ้านขอบเหล็ก 0 1 2 3 7 2 1 6 10
65 บ้านนาสมนึก 0 1 1 2 8 0 0 0 8
66 ชุมชนโปร่งวังม่วง 0 1 1 2 6 1 0 0 7
67 บ้านต้อง 0 1 1 2 6 0 0 0 6
68 บ้านนาเจริญ 0 1 1 2 3 1 3 0 7
69 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 0 1 1 2 2 2 0 1 4
70 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 0 1 0 1 8 3 1 1 12
71 บ้านหนองด้วงวังประทุม 0 1 0 1 4 0 0 0 4
72 บ้านหนองค้อ 0 1 0 1 3 2 1 2 6
73 บ้านยางชุม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
74 โนนอุดมศึกษา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
75 สุวรรณารามวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านนาสมใจ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านบุญทัน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านโคกสง่า 0 1 0 1 0 1 1 0 2
79 อนุบาลอินนัดดา 0 0 2 2 9 4 2 3 15
80 บ้านนาสี 0 0 1 1 5 0 0 0 5
81 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
82 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
83 ยูงทองวิทยา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
84 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
85 บ้านซำเสี้ยว 0 0 0 0 4 2 2 0 8
86 สุนทรวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 2 4
87 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
88 บ้านนาหนองทุ่ม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
89 บ้านโคกนกสาริกา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
90 บ้านสนามชัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
91 หนองเหลืองขามนคร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
92 บ้านกุดฮู 0 0 0 0 1 3 2 1 6
93 บ้านโนนงามวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
94 นาโกทรายวิทยาคม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
95 บ้านผาเวียง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
96 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
97 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
98 บ้านโนนตาล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
99 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
100 บ้านหนองเอี่ยน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 โนนสง่าราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 พุทธิปัญญา 0 0 0 0 0 3 0 2 3
103 บ้านนาโมง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
105 เพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 158 145 133 436 791 189 71 70 1,051