สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกทุ่งน้อย 23 20 7 50 64 9 4 0 77
2 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 13 15 10 38 49 4 1 1 54
3 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 12 4 6 22 28 3 2 0 33
4 บ้านโนนเมือง 10 9 2 21 29 4 0 0 33
5 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 9 3 2 14 15 1 1 1 17
6 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 8 3 1 12 20 2 2 2 24
7 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 7 4 2 13 23 4 1 3 28
8 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 6 3 4 13 15 2 0 0 17
9 ดงสวรรค์วิทยา 5 6 8 19 32 4 0 3 36
10 บ้านผาซ่อนโชคชัย 5 2 4 11 15 2 2 2 19
11 กุดแห่วิทยา 5 1 2 8 9 1 1 1 11
12 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 4 4 6 14 25 7 3 3 35
13 บ้านโคกกะทอ 4 1 5 10 18 1 1 0 20
14 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 4 1 0 5 8 1 0 0 9
15 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 3 7 3 13 19 3 1 1 23
16 บ้านป่าแดงงาม 3 5 3 11 15 1 0 0 16
17 อนุบาลสุวรรณคูหา 3 4 7 14 16 10 1 2 27
18 บ้านโคกหนองบัว 3 3 3 9 15 2 0 0 17
19 บ้านผาวัง 3 2 4 9 18 3 1 1 22
20 บ้านหนองด่าน 3 2 2 7 13 2 1 0 16
21 บ้านวิจิตรพัฒนา 3 2 2 7 10 2 1 1 13
22 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 3 2 0 5 7 1 0 0 8
23 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 1 2 6 10 4 2 2 16
24 บ้านดงมะไฟ 3 1 1 5 8 1 2 0 11
25 บ้านโนนไหมโนนศิลา 3 1 1 5 6 0 0 0 6
26 บ้านท่าอุทัย 3 0 2 5 9 0 0 1 9
27 บ้านก่าน 3 0 2 5 4 5 1 2 10
28 บ้านกุดผึ้ง 2 5 1 8 20 5 0 0 25
29 บ้านโนนม่วง 2 4 3 9 16 4 3 1 23
30 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 2 4 1 7 13 1 3 2 17
31 ภูพระโนนผักหวาน 2 3 5 10 15 9 0 0 24
32 บ้านไทยนิยม 2 2 4 8 9 0 1 2 10
33 บ้านนาส้มโฮง 2 2 1 5 8 1 0 0 9
34 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 2 1 3 6 9 4 0 2 13
35 บ้านนากลาง 2 1 1 4 5 6 2 1 13
36 บ้านนาไร่ 2 0 1 3 5 0 0 0 5
37 นาไก่นาคำน้อยวิทยา 2 0 1 3 3 0 0 0 3
38 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 2 0 0 2 2 0 1 0 3
39 ซำขอนแก่นวิทย์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
40 บ้านนาแก 1 3 0 4 11 2 2 2 15
41 บ้านวังสำราญ 1 2 3 6 22 5 2 0 29
42 บ้านนาด่าน 1 2 3 6 11 5 1 2 17
43 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 1 2 1 4 4 4 0 0 8
44 ชุมชนโปร่งวังม่วง 1 1 1 3 9 1 0 0 10
45 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 1 1 1 3 7 0 1 3 8
46 สงวนศึกษา 1 1 0 2 12 5 2 0 19
47 เทพคีรีพิทยาคม 1 1 0 2 8 2 0 0 10
48 บ้านต่างแคน 1 1 0 2 7 0 1 1 8
49 บ้านวังหินซา 1 1 0 2 6 3 0 1 9
50 บ้านคลองเจริญ 1 1 0 2 6 0 0 1 6
51 บ้านหนองบัวคำแสน 1 1 0 2 5 0 0 1 5
52 บ้านโป่งแคศรีถาวร 1 1 0 2 5 0 0 1 5
53 บ้านหนองด้วงวังประทุม 1 1 0 2 5 0 0 0 5
54 บ้านหนองแสง 1 1 0 2 5 0 0 0 5
55 นาตาแหลวดงยางวิทยา 1 1 0 2 4 1 0 1 5
56 บ้านนาสุรินทร์ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
57 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 1 0 6 7 8 1 1 0 10
58 บ้านอาบช้าง 1 0 2 3 6 1 0 0 7
59 บ้านสนามชัย 1 0 1 2 4 0 0 0 4
60 บ้านโคกนาเหล่า 1 0 0 1 6 5 2 2 13
61 โนนปอแดงวิทยา 1 0 0 1 2 2 0 0 4
62 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
63 นครชัยประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
64 บ้านภูเขาวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านฝั่งแดง 0 3 1 4 13 2 0 1 15
66 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 0 3 0 3 9 1 1 0 11
67 บ้านหนองแวงคำ 0 1 3 4 10 4 0 1 14
68 บ้านขอบเหล็ก 0 1 2 3 7 2 1 6 10
69 บ้านนาสมนึก 0 1 1 2 8 0 0 0 8
70 บ้านต้อง 0 1 1 2 6 0 0 0 6
71 บ้านนาเจริญ 0 1 1 2 3 1 3 0 7
72 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 0 1 1 2 2 2 0 1 4
73 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 0 1 0 1 8 3 1 1 12
74 บ้านหนองค้อ 0 1 0 1 3 2 1 2 6
75 บ้านยางชุม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
76 โนนอุดมศึกษา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
77 สุวรรณารามวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านนาสมใจ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านบุญทัน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านโคกสง่า 0 1 0 1 0 1 1 0 2
81 อนุบาลอินนัดดา 0 0 2 2 9 4 2 3 15
82 บ้านนาสี 0 0 2 2 6 0 0 0 6
83 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
84 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
85 ยูงทองวิทยา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
86 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
87 บ้านกุดดินจี่ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
88 บ้านซำเสี้ยว 0 0 0 0 4 2 2 0 8
89 สุนทรวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 2 4
90 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
91 บ้านนาหนองทุ่ม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
92 บ้านโคกนกสาริกา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
93 บ้านโนนตาล 0 0 0 0 2 0 1 0 3
94 หนองเหลืองขามนคร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
95 บ้านกุดฮู 0 0 0 0 1 3 2 1 6
96 บ้านโนนงามวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
97 นาโกทรายวิทยาคม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
98 บ้านผาเวียง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
99 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
101 บ้านหนองเอี่ยน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 โนนสง่าราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 พุทธิปัญญา 0 0 0 0 0 3 0 2 3
104 บ้านนาโมง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 เพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 203 170 149 522 894 194 71 71 1,159