หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองบัวลำภู เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 78 64 83.12% 9 11.69% 4 5.19% 0 0% 77
2 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 56 49 89.09% 4 7.27% 1 1.82% 1 1.82% 55
3 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 40 32 82.05% 4 10.26% 0 0% 3 7.69% 39
4 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 36 29 87.88% 4 12.12% 0 0% 0 0% 33
5 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 33 28 84.85% 3 9.09% 2 6.06% 0 0% 33
6 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 39 25 65.79% 7 18.42% 3 7.89% 3 7.89% 38
7 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 34 23 74.19% 4 12.9% 1 3.23% 3 9.68% 31
8 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 33 22 75.86% 5 17.24% 2 6.9% 0 0% 29
9 โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 25 20 80% 5 20% 0 0% 0 0% 25
10 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 27 20 76.92% 2 7.69% 2 7.69% 2 7.69% 26
11 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 24 19 79.17% 3 12.5% 1 4.17% 1 4.17% 24
12 โรงเรียนบ้านผาวัง 23 18 78.26% 3 13.04% 1 4.35% 1 4.35% 23
13 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 20 18 90% 1 5% 1 5% 0 0% 20
14 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 31 16 55.17% 10 34.48% 1 3.45% 2 6.9% 29
15 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 24 16 66.67% 4 16.67% 3 12.5% 1 4.17% 24
16 โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน 25 15 62.5% 9 37.5% 0 0% 0 0% 24
17 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 22 15 71.43% 2 9.52% 2 9.52% 2 9.52% 21
18 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 19 15 88.24% 2 11.76% 0 0% 0 0% 17
19 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 17 15 88.24% 2 11.76% 0 0% 0 0% 17
20 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 18 15 83.33% 1 5.56% 1 5.56% 1 5.56% 18
21 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 16 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
22 โรงเรียนบ้านหนองด่าน 16 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
23 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 16 13 81.25% 2 12.5% 0 0% 1 6.25% 16
24 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 19 13 68.42% 1 5.26% 3 15.79% 2 10.53% 19
25 โรงเรียนสงวนศึกษา 20 12 63.16% 5 26.32% 2 10.53% 0 0% 19
26 โรงเรียนบ้านนาด่าน 20 11 57.89% 5 26.32% 1 5.26% 2 10.53% 19
27 โรงเรียนบ้านนาแก 19 11 64.71% 2 11.76% 2 11.76% 2 11.76% 17
28 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 19 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 2 11.11% 18
29 โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
30 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
31 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา 18 9 50% 4 22.22% 2 11.11% 3 16.67% 18
32 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 17 9 60% 4 26.67% 0 0% 2 13.33% 15
33 โรงเรียนกุดแห่วิทยา 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
34 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
35 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
36 โรงเรียนบ้านไทยนิยม 12 9 75% 0 0% 1 8.33% 2 16.67% 12
37 โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
38 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 14 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
39 โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
41 โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 11 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านนาสมนึก 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 16 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 6 37.5% 16
46 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 11 7 63.64% 0 0% 1 9.09% 3 27.27% 11
48 โรงเรียนบ้านต่างแคน 10 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
49 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 15 6 40% 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
50 โรงเรียนบ้านวังหินซา 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
51 โรงเรียนบ้านอาบช้าง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
52 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนบ้านต้อง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านนาสี 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านนากลาง 15 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
57 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
58 โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนบ้านนาไร่ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านหนองแสง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านก่าน 13 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
63 โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
64 โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
65 โรงเรียนนาตาแหลวดงยางวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนบ้านสนามชัย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านหนองค้อ 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
68 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
69 โรงเรียนสุนทรวิทยา 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
70 โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนนาไก่นาคำน้อยวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 7 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
77 โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนยูงทองวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านยางชุม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านโนนตาล 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
85 โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านกุดฮู 8 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
89 โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนนาโกทรายวิทยาคม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านผาเวียง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
94 โรงเรียนบ้านโนนงาม 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
95 โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านนาสมใจ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านบุญทัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านภูเขาวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนพุทธิปัญญา 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
102 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านนาโมง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
106 โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]