หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 5 ห้อง ป.4/1 18 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 5 ห้อง ป.4/2 18 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 5 ห้อง ป.4/3 18 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 13.00 - 15.00
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 13.00 - 15.00
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 13.00 - 15.00
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 13.00 - 15.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง COM 2 18 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 6 ห้อง ป.6/6 18 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 5 ห้อง ป.4/1 18 พ.ย. 2559 09.00 - 11.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 5 ห้อง ป.4/3 18 พ.ย. 2559 09.00 - 11.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนกกค้อกกโพธิ์ อาคาร 5 ห้อง ป.4/6 18 พ.ย. 2559 09.00 - 11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]