ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน