ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนเทศบาล1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน