ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 62.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 61.50 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 61.50 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 56.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านทรายงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านบุ่งบก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านวังมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน