ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน