ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
16 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
17 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน