ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 9  
11 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน