ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมอเหนือ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโสกจาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 6  
9 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านภูพานคำ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทรายงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 17  
19 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 17  
20 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 62 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 61 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน