ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 8  
11 โรงเรียนอนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านฝายหิน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.30 ทอง 17  
19 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.30 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน