ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.60 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.40 เงิน 12  
14 โรงเรียนวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.60 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านฝายหิน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทศบาล1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
25 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน