ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66.20 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
8 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
9 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน