ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดหานสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 10  
12 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 69 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน