ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
18 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน