ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
13 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
14 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน