ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนปรางค์กู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านฝายหิน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 10  
14 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 10  
15 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองโน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยโจด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 19  
24 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน