ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
8 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน