ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านมอเหนือ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านผาสุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
11 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
12 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน