ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 14  
19 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน