ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาอ่าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าคา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนปรางค์กู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาล1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านตำแย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 18  
20 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
24 โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
25 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน