ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านวังโปร่ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 7  
10 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนจริยานุสรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนปรางค์กู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านกุดเต่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 21  
23 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน