ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนบ้านกุดเต่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน