ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 9  
12 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน