ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
18 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน