ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านมอเหนือ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนเทศบาล1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 8  
12 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 8  
13 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 8  
14 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 14  
18 โรงเรียนบ้านดอนนาดี สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านทรายงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 18  
21 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 18  
22 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 18  
23 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยโจด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน