ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านภูพานคำ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 56 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 56 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 55 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 55 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนบ้านทรายงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 51 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนอนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 50 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน