ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.99 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำราญสุข สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.32 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.99 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.99 ทอง 10  
12 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.99 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.41 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองอุ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.99 ทอง 16  
17 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.99 ทอง 18  
19 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.66 ทอง 19  
20 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.58 ทอง 20  
21 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.75 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน