ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 96.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนกุดหานสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.66 ทอง 5  
7 โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.99 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านภูพานคำ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.66 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.32 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.99 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.66 ทอง 13  
15 โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.99 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโสกจาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.66 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.99 ทอง 19  
20 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.66 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองโน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.66 ทอง 22  
23 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.66 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองคังคา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.66 ทอง 23  
25 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.66 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.33 ทอง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน