ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแตง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคอกวัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 15  
17 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนาวังเวิน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
19 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
20 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน