ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 53 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 52 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 48 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 42 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 38 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 36 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 34 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 34 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 33.50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 32.50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 31 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 28.50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองสะแบง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 28 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 27 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 25 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 18 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 12 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน