ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน