พิมพ์เกียรติบัตร
เกียรติบัตรสำหรับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่มีการเปลี่ยนตัวใหม่ เพื่อไปแข่่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง 66 นั้น ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่ถูกเปลี่ยนตัว สามารถมารับเกียรติบัตรได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ศน.ปรัชญาพร บุญเรือง)
วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19:20 น.