แก้ไขผลการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6
เนื่องจากคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 ส่งผลคะแนนผิดพลาด คณะกรรมการตัดสินจึงขอแก้ไขผลการแข่งขันดังกล่าว
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 21:56 น.